Pravilnik o vpisih v kataster stavb

Avtor: | Objava: 10.02.2002Pravilnik ureja vpise podatkov o stavbah in o delih stavb v kataster stavb ter vsebino in obliko obrazcev za vzpostavitev in vzdrževanje katastra stavb.
Obrazci za vpis v register so sestavni del pravilnika!

Kataster stavb je bistven "pripomoček", na podlagi katerega bo mogoče izvedeti bistvene podatke o določeni stavbi oz. etaži (npr. identifikacijska številka stavbe in delov stavbe, lega in oblika stavbe in delov stavbe, površina stavbe in delov stavbe, podatki o lastniku dela stavbe, podatki o upravljavcu delov stavbe, če je lastnik država, dejanska raba delov stavbe, število etaž stavbe, povezava stavbe z zemljiškim katastrom (parcelna številka parcele, na ali pod katero je stavba oziroma je z njo funkcionalno povezana, povezava stavbe z registrom prostorskih enot, leto zgraditve stavbe, leto zadnje prenove stavbe in delov stavbe, komunalna opremljenost stavbe, material nosilne konstrukcije stavbe, število sob v stanovanju,…).

Obenem bodo katastrski podatki služili tudi za odmero davka na nepremičnine, ki je v postopku sprejemanja.
 
VELJAVNOST:
Velja od 8.3.2002.

PRAVNI VIR:
Pravilnik o vpisih v kataster stavb (UL RS 15/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *