Pravilno oglaševanje potrošniških kreditov

Avtor: | Objava: 05.07.2004Kot podjetnik-prodajalec želite svojim kupcem omogočiti ugodnejše pogoje za nakup svojih izdelkov (npr. nakup z odloženim plačilom, ponudite jim gotovinsko posojilo, ipd.). Kako to storiti in na kaj je potrebno paziti pri ponudbah in oglasih, ki ponujajo kredit

Potrošniški krediti so npr. krediti, ki jih dajalec kredita da ali obljubi dati potrošniku v obliki odloženega plačila, posojila (zlasti gotovinskega posojila ali prekoračitve na računu) ali v obliki drugega finančnega dogovora, ki ima z ekonomskega vidika enak namen kot kredit. Po novem se med potrošniške kredite štejejo tudi pogodbena razmerja, pri katerih je potrošnik prodajalec in kupec oziroma najemojemalec po pogodbi o finančnem najemu (leasing) iste stvari (t.i. sell and lease back dogovori). 

Zakon o potrošniških kreditih tudi natančno določa, da mora ponudba ali oglas, ki ponuja potrošniški kredit in vsebuje podatek o obrestni meri oz. drugih stroških kredita, poleg obrestne mere oz. drugih stroškov kredita, vsebovati še:
Efektivno obrestno mero, ki mora biti v izogib zavajajočemu oglaševanju opremljena z informacijo, da se lahko spremeni, če se spremenijo določeni podatki in če so bili takšni podatki uporabljeni za njen izračun, ter informacijo o datumu ali mesecu, na katerega se nanašajo podatki, ki so bili uporabljeni v izračunu objavljene efektivne obrestne mere.
-  V primeru, da gre za oglas v poslovnih prostorih ali oglas v tisku, morata biti dodana tudi reprezentativen in razumljiv primer izračuna skupnih stroškov kredita ter stroški, ki so bili pri izračunu skupnih stroškov kredita izvzeti.  

PRAVNI VIR:
Zakon o potrošniških kreditih
(UL RS 70/2000, 41/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *