Pravočasno se pripravite na letni popis ali inventuro

Avtor: Mojca Kunšek | Objava: 09.11.2009

Podjetja morajo najmanj enkrat letno preveriti, ali se stanje posameznih aktivnih in pasivnih postavk v poslovnih knjigah ujema z dejanskim stanjem. Zakaj in kako to narediti?Inventura čisti podjetje in hkrati opozarja poslovodstvo na napake pri postopkih in ljudeh, ki so pripeljali do razkoraka med dejanskim in knjigovodskim stanjem ter posledicami takega poslovodenja za rezultat podjetja. S popisom ali inventuro se ugotavljajo napake in nedoslednosti celotnega poslovnega sistema, kar vodi v temeljno ugotovitev, da je letni popis premoženja in obveznosti ena pomembnejših vsakoletnih dejavnosti vseh gospodarskih subjektov, ki so zavezani sestavljati bilanco stanja.
 
54. člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) določa, da morajo družbe in podjetniki voditi poslovne knjige in jih enkrat letno zaključiti ter na podlagi zaključenih poslovnih knjig v treh mesecih po koncu poslovnega leta sestaviti letno poročilo. Najmanj enkrat letno je namreč treba preveriti, ali se stanje posameznih aktivnih in pasivnih postavk v poslovnih knjigah ujema z dejanskim stanjem.
 
Prav tako kontroliranje podatkov in stanj določa Slovenski računovodski standard (SRS) 28.23., ki med ukrepi za preverjanje zanesljivosti obračunskih podatkov uvršča tudi popis (inventuro) sredstev in dolgov, s katerim je treba uskladiti podatke, da bi ustrezali dejanskemu stanju. Promet v temeljnih poslovnih knjigah (glavni knjiga, dnevniku) ter stanje v glavni knjigi in pomožnih poslovnih knjigah je namreč treba uskladiti pred sestavitvijo letnih obračunov z dejanskim stanjem, ugotovljenem pri popisu.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *