Predhodna prijava cen komunalnih storitev

Avtor: | Objava: 10.05.2002Uredba je aktualna predvsem za pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnosti zbiranja, čiščenja in distribucije vode, zbiranja in odvoza odpadkov, dejavnosti deponij, sežiganja in drugih načinov odstranjevanja trdnih odpadkov in dejavnosti ravnanja z odpadki.

Pravna ali fizična oseba, ki jo uredba zavezuje, mora cene za navedene storitve predhodno prijaviti na Ministrstvo za gospodarstvo. Cena se oblikuje na način, kot to določajo standardi in navodilo za oblikovanje cen storitev obveznih lokalnih javnih služb (UL RS 56/2001).
 
V času veljavnosti te uredbe se sme cena storitev povišati, a le s predhodno prijavo cen (vsebina predhodne prijave je določena z uredbo).
Spremenjene cene se sme uporabiti šele po preteku enega meseca od popolne predhodne prijave spremembe cen.

Povišanje cen je omejeno. Skupno povišanje cene (torej od januarja 2001 do meseca vložitve predhodne prijave) ne sme presegati skupnega povišanja cen življenjskih potrebščin:
- za več kot 10% - pri storitvah zbiranja, čiščenja in distribucije vode,
- za več kot 15% - pri storitvah zbiranja in odvoza odpadkov, dejavnosti deponij, sežiganja in drugih načinov odstranjevanja trdnih odpadkov, dejavnosti ravnanja z odplakami.

Vse vloge za določitev višje stopnje povišanja cen komunalnih storitev, ki so bile vložene po pravilih Uredbe o predhodni prijavi cen komunalnih storitev (UL RS 46/2001, 60/2001, 109/2001), se bodo obravnavale po dosedanjih predpisih.
 
VELJAVNOST:
Od 11.05.2002 dalje.

PRAVNI VIR:
Uredba o predhodni prijavi cen komunalnih storitev (UL RS 41/2002)
Zakon o kontroli cen (UL RS 63/99)
Uredba o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (UL RS 80/2000)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *