Predložitev letnih poročil

Avtor: | Objava: 09.05.2005Gospodarske družbe in samostojne podjetnike posameznike seznanjamo s Pravilnikom o načinu predložitve letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, o načinu javne objave letnih poročil in o načinu obveščanja registrskega sodišča o javni objavi letnih poročil.  

Pravilnik razveljavlja do sedaj veljaven istoimenski pravilnik, razen določbe 14. člena, ki preneha veljati 1. julija 2005 in se nanaša na dolžnosti davčne uprave.  

Gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki so dolžni izpostavi AJPES, kjer imajo sedež, v pisni obliki ali v obliki elektronskega zapisa posredovati letno poročilo. 

V določenih primerih, ki jih pravilnik izrecno predvideva, so predvidene tudi poenostavljene predložitve letnih poročil.  

Gospodarski subjekti, ki so zavezani k poročanju skladno z navedenim pravilnikom, lahko predložijo letno poročilo na poenotenih obrazcih skupaj z izjavo, da se podatki iz letnih poročil uporabljajo tudi za namen javne objave. Navedeni gospodarski subjekti predložijo letno poročilo v elektronski obliki. 

Družbe in podjetniki posamezniki svojo obveznost izpolnijo, ko predložijo letno poročilo in plačajo stroške javne objave. 

AJPES predložena letna poročila objavi na svojih spletnih straneh; na ta način je vsakomur omogočen brezplačni dostop do navedenih informacij za zadnje poslovno leto. 
 
Poenotene obrazce za predložitev letnih poročil bo predpisal AJPES v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za revizijo. 

VELJAVNOST:
Od 10.5.2005. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o načinu predložitve letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, o načinu javne objave letnih poročil in o načinu obveščanja registrskega sodišča o javni objavi letnih poročil
(UL RS 42/2005)
Zakon o gospodarskih družbah (UL RS 15/2005)
Zakon o plačilnem prometu (UL RS 105/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *