Predložitev letnih poročil družb in samostojnih podjetnikov

Avtor: | Objava: 10.02.2003Zavezanci za oddajo letnih poročil Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju AJPES), so:
- kapitalske družbe,
- določene osebne družbe,
- podjetnik, katerega podjetje ustreza merilom srednje ali velike družbe.

Letna poročila so družbe in podjetniki dolžni predložiti:
- pristojni organizacijski enoti AJPES, na območju katere imajo sedež poslovanja,
- v rokih, kot jih določa 50. člen Zakona o gospodarskih družbah,
- z vsebino (sestavnimi deli), določenimi v 56. Členu Zakona o gospodarskih družbah (družbe in podjetniki, ki niso zavezani k reviziji letnega poročila - po prvem odstavku 56. Člena; družbe, ki so zavezane k reviziji letnega poročila, pa po drugem odstavku 56. člena ZGD).

Letna poročila družbe in podjetniki predložijo v pisni obliki ali v obliki elektronskega zapisa.

Šteje se, da družbe in podjetniki izpolnijo obveznost predložitve letnega poročila oziroma letnih računovodskih izkazov, ko predložijo letno poročilo oziroma letna računovodska izkaza in ko plačajo stroške javne objave.

AJPES mora vsakomur na njegovo zahtevo in v obliki, navedeni v zahtevi, glede na tehnične možnosti, izročiti kopijo sestavnih delov letnih poročil proti plačilu stroškov, določenih s tarifo AJPES.

VELJAVNOST:
Od 15.2.2003

PRAVNI VIR:
Pravilnik o načinu predložitve letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, o načinu javne objave letnih poročil in o načinu obveščanja registrskega sodišča o javni objavi letnih poročil
(UL RS 13/2003)
Zakon o gospodarskih družbah (UL RS 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99, 54/99, 45/2001, 59/2001, 39/2002 in 50/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *