Predpogodba

Avtor: | Objava: 05.07.2004S poslovnim partnerjem sta se zedinila o vseh bistvenih sestavinah bodoče pogodbe, jo pa kljub temu še ne želite podpisati iz različnih razlogov (ker še nimata dovolj sredstev, ker vama glavna pogodba časovno še ne ustreza, ...). Glede na hitrost poslovnega prometa pa se želite zavarovati, da bo pogodba z bistvenimi sestavinami, kot sta jih s poslovnim partnerjem že dorekla, dejansko tudi sklenjena. 

Veljavna zakonodaja daje poslovnima partnerjema možnost, da skleneta predpogodbo, s katero prevzameta obveznost, da bo pozneje sklenjena druga - glavna pogodba. Bistvo predpogodbe je torej v tem, da se stranki še nočeta zavezati z obveznostmi, ki jih bosta prevzeli kasneje z glavno pogodbo, čeprav pa s sklenitvijo predpogodbe računata z njo ter vanjo vneseta vse bistvene sestavine bodoče pogodbe.  

Smiselno je, da pogodbenika v predpogodbi vneseta tudi rok za sklenitev glavne pogodbe.
V kolikor pogodbeni partner ne želi skleniti glavne pogodbe v roku, kot ga določa glavna pogodba, lahko drugi pogodbeni partner zahtevata sklenitev glavne pogodbe pred sodiščem v roku 6 mesecev od izteka roka, ki sta ga pogodbeni stranki v predpogodbi določili za sklenitev glavne pogodbe. V kolikor pa takega roka pogodbeni stranki nista določili, prične 6 mesečni rok za vložitev tožbe teči od dneva, ko bi po naravi posla in okoliščinah, pogodba morala biti sklenjena.  

Ko je glavna pogodba sklenjena na podlagi predpogodbe, s sklenitvijo glavne pogodbe prenehajo veljati pravni učinki predpogodbe. Pravni učinki glavne pogodbe začno tako teči od sklenitve te pogodbe dalje. To je seveda pomembno za pogodbene stranke (začetek zastaralnih rokov, spolnitveni roki, uveljavljanje jamčevalnih zahtevkov, .......). 

PRAVNI VIR:
Obligacijski zakonik
(UL RS 83/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *