Pregledi opreme pod tlakom

Avtor: | Objava: 07.05.2004Pravilnik o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom je pomemben predvsem za podjetnike, ki pri svoji dejavnosti uporabljajo tovrstno opremo.  

Uporabniki opreme pod tlakom morajo poskrbeti za varno delovanje te opreme. V ta namen morajo izvajati predvsem sledeče ukrepe:
- Uporabniki opreme pod tlakom z nizko stopnjo nevarnosti morajo opravljati preglede in preizkuse, ki jih določi proizvajalec.
- Uporabniki opreme pod tlakom z visoko stopnjo nevarnost pa morajo zagotoviti opravljanje periodičnih pregledov opreme in sicer tako, da sklenejo pogodbo z organom za periodične preglede.  

Izredni pregled opreme pod tlakom
(tj. pregled izven rednih rokov za preglede) je potrebno opraviti predvsem v naslednjih primerih:
- če obstaja utemeljen sum, da je oprema pod tlakom tako poškodovana, da njena uporaba brez popravila ni več varna,
- če so na površini opreme pod tlakom opažene kakšne deformacije,
- če rezultati periodičnega pregleda niso ustrezni. 
 
Poleg tega je potrebno opravljati tudi posebne preglede pred ponovnim obratovanjem v primeru, če naprava ni obratovala več kot leto dni ali če je bila prestavljena na drugo lokacijo

VELJAVNOST:
Od 30.4.2004. 
 
PRAVNI VIR:
Pravilnik o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom
(UL RS 45/2004)
Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (UL RS 59/99, 31/2000, 54/2000, 37/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *