Prekinitev pogodbe za določen čas

Avtor: Svetko Praštalo | Objava: 06.06.2008Delavca smo zaposlili za določen čas, za 6 mesecev. Po zaposlitvi so se razmere spremenile, saj na trgu ne dobimo več dela, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi. Zaradi tega bi radi prekinili pogodbo o zaposlitvi še pred iztekom časa, za katerega je bila ta sklenjena. Ali to lahko storimo in kako? Ali je delavec upravičen do odpravnine? 
 
Tudi pogodba o zaposlitvi, ki je sklenjena za določen čas, lahko preneha le na enega od načinov, ki jih določa Zakon o delovnih razmerjih – v nadaljevanju: ZDR (Ur. list RS, št. 42/02 in 103/07) v 75. členu.  

Iz opisanih sprememb okoliščin izhaja, da gre za poslovni razlog na strani delodajalca, zato lahko pogodba o zaposlitvi z navedenim delavcem preneha le s sporazumom med delavcem in delodajalcem v skladu z 79. členom ZDR ali na podlagi redne odpovedi iz poslovnega razloga v skladu z 88. členom ZDR. Seveda mora biti odpovedni razlog utemeljen in je dokazno breme o tem na strani delodajalca.  

Pri slednjem je treba upoštevati tudi druge določbe ZDR, ki se nanašajo na redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga. To so zlasti členi 86. (oblika in vsebina odpovedi), 87. (vročitev odpovedi), 92. (trajanje odpovednega roka) in 109. (pravica do odpravnine). 

Delavec v nobenem od navedenih primerov ni upravičen do odpravnine, saj mu ta ne pripada pri prenehanju pogodbe o zaposlitvi na podlagi sporazuma. Pri odpovedi iz poslovnega razloga pa mu v skladu s 109. členom ZDR ne pripada, ker je pri delodajalcu zaposlen manj kot 12 mesecev.
 

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *