Preklic materialne avtorske pravice

Avtor: | Objava: 09.01.2004Podjetniki, ki ste izključni imetniki materialnih avtorskih pravic, ki jih je na vas prenesel določen avtor (npr. oblikovalec določenega avtorskega dela) lahko to pravico tudi izgubite!  
 
Avtor lahko izključno materialno avtorsko pravico prekliče, če te pravice ne izvršujete v zadostni meri ali je sploh ne izvršujete in je vzrok za to na vaši strani, avtorjevi interesi pa so s tem znatno prizadeti.  

Praviloma bi lahko v praksi do preklica avtorske pravice lahko prišlo v primeru, ko so avtorjeva plačila vezana na izkoriščanje avtorskega dela in bi bil zato avtor zaradi neizkoriščanja avtorske pravice prikrajšan! 
 
Obstaja časovna omejitev, ko avtor lahko zahteva preklic izključne materialne avtorske pravice:
- načelno velja, da lahko avtor prekliče materialna avtorske pravice šele dve (2) leti po izključnem prenosu materialne avtorske pravice (na delu),
- za periodični tisk velja krajši rok tri (3) mesece,
- za prispevke za dnevno časopisje pa eno (1) leto. 

Kakšne so možnosti izključnih imetnikov avtorske pravice, če avtor sproži postopek za odvzem te pravice? Navajamo nekaj možnosti:
1. Po preteku zgoraj navedenih rokov, mora avtor ponuditi izključnemu imetniku materialne avtorske pravice še dodatni rok za zadostno izvrševanje pravice.
2. Izključni imetnik ima možnost ugovora na odvzem izključne pravice, če:
- je vzrok za to, da materialne avtorske pravice ne izvršuje v zadostni meri ali je sploh ne izvršuje, na strani avtorja, ali če
- avtorjevi interesi niso znatno prizadeti.
3. Izključni imetnik avtorske pravice lahko od avtorja zahteva primerno odškodnino, kolikor je to v skladu s pravičnostjo. 
 
V primeru, da se preklic izključne materialne avtorske pravice uveljavi, izključnemu imetniku materialna avtorska pravica ugasne. 

PRAVNI VIR:
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah
(UL RS 21/95, 9/2001, 30/2001, 85/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *