Premestitev delavca na drugo delovno mesto v času, ko mu zaradi redne odpovedi teče odpovedni rok

Avtor: | Objava: 16.11.2004Delavcu ste odpovedali pogodbo o zaposlitvi, vendar mu še teče odpovedni rok, tako da še vedno dela v vašem podjetju. V času, ko mu teče odpovedni rok, bi ga radi premestili na drugo delovno mesto. Ali lahko delavca za čas, ko mu teče odpovedni rok, premestite na drugo delovno mesto? 

Novi Zakon o delovnih razmerjih temelji na pogodbenem načelu reševanja razmerij med delodajalci in delavci, kar pomeni, da se morata obe stranki delovnega razmerja dogovoriti in strinjati glede nastalih sprememb le-tega. Spremembe lahko predlaga katerakoli od strank razmerja, veljati pa začnejo, ko jih sprejme nasprotna stranka. 
 
Delodajalec sme po novem Zakonu o delovnih razmerjih delavcu redno odpovedati pogodbo o zaposlitvi iz:
poslovnih razlogov,
zaradi nedoseganja pričakovanih rezultatov,
zaradi kršenja pogodbene obveznosti delavca.  

Razloge, zaradi katerih enemu ali več delavcem odpoveduje delovno razmerje, mora delodajalec obrazložiti, pri čemer morajo ti razlogi zadostovati kriterijem resnih in utemeljenih razlogov.  

V primerih prenehanja iz poslovnih razlogov ali zaradi nedoseganja pričakovanih delovnih rezultatov,  mora delodajalec preveriti, ali je mogoče delavca, kateremu se delovno razmerje odpoveduje, zaposliti pod spremenjenimi pogoji, na drugih delih, ali pa ga je mogoče dokvalificirati oz. prekvalificirati za drugo delovno mesto. V primeru obstoja te možnosti, mora delodajalec delavcu ponuditi v podpis novo pogodbo za delovno mesto, na katerega se delavca na novo zaposluje. Delavcu mora zagotoviti 30-dnevni rok, v katerem se mora le-ta odločiti, ali bo novo pogodbo podpisal ali ne. 

Nikakor pa delodajalec ne sme delavca samovoljno in z enostranskim aktom premestiti na drugo delovno mesto.  

Če možnosti zaposlitve delavca na drugo delovno mesto ni
, bodisi zaradi razlogov na strani delodajalca, bodisi zaradi razlogov na strani delavca, delavec do konca izteka zakonsko določenega odpovednega roka opravlja delo na svojem delovnem mestu, po poteku tega časa pa delavcu delovno razmerje redno preneha.    

PRAVNI VIR:
Zakon o delovnih razmerjih
(UL RS 42/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *