Prenos dejavnosti in zaposlitev pri delodajalcu prevzemniku

Avtor: Alenka Maher | Objava: 07.02.2012V letu 2012 nameravam prenesti svojo dejavnost s.p. na sina. Po prenosu bi se zaposlil pri sinu (tudi s.p.) pogodbeno za določen čas. Zanima me, koliko časa moram biti zaposlen, da se lahko prijavim na Zavod za zaposlovanje (z nadomestilom)?
 
Pri prenosu dejavnosti na podlagi 73. člena Zakona o delovnih razmerjih preidejo pogodbene in druge pravice in obveznosti iz delovnih razmerij, ki jih imajo delavci na dan prenosa pri delodajalcu prenosniku, na delodajalca prevzemnika. To bi v praksi pomenilo, da ste zaposleni pri delodajalcu prevzemniku za nedoločen čas, spremeni pa se zavarovalna podlaga z 05 (samostojni podjetniki posamezniki) na zavarovalno podlago 001 (osebe, ki so v delovnem razmerju v RS). 
 
Če se bo pri novem delodajalcu zmanjšal obseg dela zaradi poslovnih razlogov, bo novi lastnik izvedel postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga in zmanjšal število delavcev v skladu s potrebami delovnega procesa. Pri tem bo moral upoštevati zaščitene kategorije delavcev: starejše delavce in invalide. Torej če bo novi delodajalec ugotovil, da je vaše delo trajno nepotrebno in ne sodite v zaščiteno kategorijo delavcev, vam bo odpovedal pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Po poteku odpovednega roka in s tem prenehanja delovnega razmerja v podjetju se boste lahko prijavili na Zavodu RS za zaposlovanje. O denarnem nadomestilu odloča Zavod RS za zaposlovanje na podlagi določil Zakona o trgu dela.
 

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *