Prenovitev pogodbe

Avtor: | Objava: 05.07.2004S poslovnim partnerjem imate sklenjeno pogodbo, vendar pa po določenem času vsebina obveznosti in pravic, kot je v pogodbi določena, ne vam ne vašemu poslovnemu partnerju ne odgovarja več. V takem primeru je mogoče, da pogodbo s poslovnim partnerjem sporazumno spremenite ali razvežete, lahko pa se poslužite tudi instrumenta prenovitve pogodbe (novacije).  

V primeru prenovitve pogodbe ali novacije se lahko stranki dogovorita, da bosta obstoječo pogodbo prenovili, tako da bo nova pogodba imela ali drugačen pravni temelj ali drugačen pogodbeni predmet. Za novacijo je bistveno, da se spremeni bodisi pravni temelj, bodisi pogodbeni predmet, saj npr. spremembe rokov izvedbe, plačilnih pogojev, … ne predstavljajo novacije, pač pa zgolj spremembo obstoječe pogodbe.  

V kolikor pogodbeni stranki svoj obstoječi položaj »sanirata« z novacijo je  pomembno, da se stranki izrecno dogovorita, da prejšnja obveznost z novacijo preneha, saj bo sicer le-ta še vedno obstajala poleg prvotno dogovorjene obveznosti.  

Ob prenavljanju pogodbenega razmerja pa morata biti pogodbeni stranki pozorni, saj s prejšnjo obveznostjo avtomatično prenehajo tudi zastave in poroštva iz prejšnje obveznosti, razen če je bilo s porokom in zastavnikom drugače dogovorjeno. Enako pa velja tudi za druge stranske pravice, ki so v zvezi s prejšnjo obveznostjo (npr. pogodbena kazen).  

PRAVNI VIR:
Obligacijski zakonik (UL RS 83/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *