Prepoved preizkušanja kozmetičnih proizvodov na živalih

Avtor: | Objava: 10.08.2003Proizvajalce in uvoznike kozmetičnih proizvodov obveščamo o spremembah Zakona o kozmetičnih proizvodih, ki v Republiki Sloveniji prepoveduje preizkušanje kozmetičnih proizvodov na živalih.

Kozmetični proizvodi, ki so bili preizkušeni na živalih ali pa so bile na živalih preizkušene njihove sestavine, se lahko dajejo v promet le, če so bili preizkusi na živalih izvedeni po predpisanih metodah in po načelih dobre laboratorijske prakse, kot jih predpisuje zakon, ki ureja kemikalije.
 
Poskuse na živalih je mogoče opravljati le izjemoma, z dovoljenjem organa, pristojnega za kemikalije, organa, pristojnega za varstvo živali ter s predhodnim soglasjem Evropske komisije, če drugače ni mogoče preprečiti škodljivih posledic in pomislekov glede varnosti kozmetičnega proizvoda za končnega uporabnika.

Za nespoštovanje teh določb zakon predvideva denarne sankcije.
VELJAVNOST:
Od 19.7.2003.
 
PRAVNI VIR:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kozmetičnih proizvodih (UL RS 65/2003)
Zakon o kozmetičnih proizvodih (UL RS 66/2000)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *