Preprečevanje izgredov na športnih prireditvah

Avtor: | Objava: 10.08.2003Lastnike in upravljalce športnih objektov ter organizatorje športnih prireditev obveščamo, da je sprejeta Uredba o splošnih ukrepih v športnih objektih na športnih prireditvah.
 
Uredba določa ukrepe, ki jih morajo lastniki športnih objektov in organizatorji športnih prireditev izvajati, za zagotavljanje varnosti na prireditvah.
 
1. Lastniki športnih objektov in organizatorji prireditev morajo poskrbeti za primerne varnostne ukrepe.
 
2. Pred prireditvijo je potrebno s prireditvenega prostora odstraniti vse predmete, ki bi lahko ogrožali varnost ljudi in premoženja.
 
3. Točenje pijač je na prireditvah dovoljeno le v plastične kozarce ter pod pogojem, da so točilna mesta ustrezno zavarovana.
 
4. Poskrbeti je treba za zadostno število rediteljev in jih razporediti na ustrezna mesta na prireditvenem prostoru.
 
5. Če se pričakuje prihod organiziranih navijaških skupin, ki bi lahko huje kršile red in varnost, mora organizator obvestiti pristojno policijsko postajo in med prireditvijo sodelovati s policijo.
 
6. Hkrati mora zagotoviti ločena mesta za navijače tako, da prepreči medsebojno obračunavanje in vstop navijačev na prireditveni prostor.
 
7. Preprečiti mora tudi stik med navijači po koncu prireditve, zato lahko zadrži navijače domače ekipe na prireditvenem prostoru do odhoda navijaških skupin gostujočih ekip.
 
VELJAVNOST:
Od 19.7.2003.
 
PRAVNI VIR:
Uredba o splošnih ukrepih v športnih objektih na športnih prireditvah (UL RS 70/2003)
Zakon o javnih zbiranjih (UL RS 59/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *