Pretehtan izbor franšizojemalcev

Avtor: Igor Pavlin | Objava: 11.06.2013


Pri rekrutiranju franšizojemalcev smo do sedaj imeli težave. Kot kaže, smo se preveč zanašali na prvi vtis, premalo pa smo upoštevali, da so popravki, ko je pogodba podpisana, zelo težavni. Rekrutiranje smo v zadnjem času deloma prenesli na kadrovske posrednike. Še vedno pa smo sami tisti, ki naredimo končni izbor. Pri tem nam posredniki pomagajo pri tem, da naredijo neke vrste predizbor, kjer izpadejo kandidati, ki imajo lažna pričakovanja, taki, ki ne zberejo potrebnih sredstev za plačilo pristopnine in začetno investicijo ali pa imajo sredstva neugotovljivega izvora. Kaj nam svetujete?


Pridobivanje ustreznih franšizojemalcev je veliko več kot »najem« plačanega menedžmenta prav zaradi relativno težavnih sprememb po podpisu pogodbe, še zlasti, če je velik del odgovornosti za izbor možno pripisati franšizodajalcu. Znanje za izbor franšizojemalcev spada v najbolj pomemben nabor znanja, ki ga ima franšizodajalec, ki pa ga ne deli z franšizojemalcem, pač pa ga z njim izbere in potem z njim sodeluje. V svetu se je prijel izraz menedžment franšizojemalcev. Ta pa najprej zahteva temeljito poznavanje lastnega franšiznega sistema v povezavi s poznavanjem franšizinga kot posebnega poslovnega pristopa.


Na vsakoletnem srečanju članstva Francoske franšizne federacije direktorica počasi in natančno prebere opredelitev franšizinga. Predvsem pa tudi podčrta, kaj ni franšizing, to npr. ni enostavna distribucija, zastopništvo in delovanje v imenu nekega principala, pa tudi ne enostavna licenca kot tudi ne enostavna podizvajalska pogodba. Izbor franšizojemalca temelji torej na pravilno zasnovanem franšiznem sistemu, njegovem poznavanju, velikem smislu za medčloveške in medorganizacijske odnose, obvladovanju načel poslovnega komuniciranja, na poznavanju možnosti pri reševanju sporov, vnaprejšnjem zavarovanju, da do sporov ne pride - tudi z ustrezno zasnovanimi sveti franšizojemalcev, vnaprejšnjem vključevanju franšizojemalcev v predvidene spremembe itn. Med najpomembnejše varovalke za dobro funkcioniranje franšiznega sistema sodi torej ustrezno zasnovan franšizni sistem, dodelana strategija vodenja franšiznega sistema in nenazadnje pretehtan izbor franšizojemalcev, kjer ima franšizodajalec najpomembnejšo besedo.Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *