Preventivni zdravstveni pregledi zaposlenih

Avtor: | Objava: 10.11.2002Delodajalci so dolžni poskrbeti, da njihovi delavci pravočasno opravljajo preventivne zdravstvene preglede. Pravilnik o zdravstvenih pregledih zaposlenih omogoča jasnejšo sliko glede dolžnosti delodajalcev.

Preventivni pregledi so treh vrst, in sicer (1) predhodni, (2) usmerjeni obdobni in (3) drugi usmerjeni preventivni pregledi.

(1) Predhodni pregled morajo zaposleni opraviti pred prvo zaposlitvijo ali po prenehanju opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu za več kot 12 mesecev.

(2) Na usmerjene obdobne preglede delodajalci napotijo tiste delavce, ki morajo za opravljanje dela na določenem delovnem mestu izpolnjevati posebne zdravstvene zahteve. Vrsto, obseg, vsebino in roke takih pregledov določi delodajalec.

Delodajalec napoti delavca na pregled z napotnico. Na usmerjeni obdobni zdravstveni pregled je delodajalec dolžan delavca napotiti najmanj 30 dni pred iztekom roka, ki je določen z aktom delodajalca.

Delodajalci morajo sedanji dokument ''Izjava o varnosti z oceno tveganja'' uskladiti z novo sprejetim Pravilnikom o zdravstvenih pregledih zaposlenih v 6-ih mesecih od dneva uveljavitve.

VELJAVNOST:
Od 5.11.2002

PRAVNI VIR:
Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih
(UL RS 87/2002)
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (UL RS 56/99, 64/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *