Previdno pri poslovanju z davčnimi dolžniki

Avtor: | Objava: 05.01.2004Podjetnike opozarjamo, da je pri sklepanju pogodb s poslovnimi partnerji, ki imajo davčne dolgove, potrebna velika previdnost. V primeru neizpolnitve pogodbe se namreč lahko zgodi, da boste ostali brez svojega plačila in ga tudi ne boste mogli izterjati od dolžnika.  
 
Zakon o davčnem postopku določa, da ima davčni dolg pri izterjavi prednost pred vsemi ostalimi dolgovi dolžnika, razen pred dolgovi iz naslednjih naslovov:
- zakonite preživnine,
- odškodnine za škodo, nastalo zaradi porušenega zdravja,
- odškodnine zaradi izgube delovne zmožnosti,
- odškodnine zaradi smrti preživljalca. 

Dolgovi, nastali iz poslovnih razmerij, glede na to določbo, v nobenem primeru nimajo prednosti pred davčnim dolgom. Tudi če ste vložili predlog za izvršbo prej, kot pa je davčna uprava izdala sklep o prisilni izterjavi, bo najprej poplačan davčni dolg. Pri tem je pomembno vedeti še to, da davčni dolg ne zajema le glavnice, temveč tudi zamudne obresti ter stroške prisilne izterjave! 

Šele po popolnem poplačilu davčnega dolga pa bodo poplačani ostali dolgovi po vrstnem redu, kot so upniki dobivali pravico do poplačila. 

PRAVNI VIR:
Zakon o davčnem postopku (UL RS 18/96, 78/96, 87/97, 35/98, 82/98, 91/98, 1/99, 108/99, 37/2001, 97/2001, 14/2003, 31/2003, 33/2003, 105/2003)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *