Prevzemnik dolga je prezadolžen in vam prevzetega dolga ne more poplačati

Avtor: | Objava: 23.04.2004Vaš dolžnik vam predlaga, da bi njegov dolg do vas prevzel nekdo drug. V prevzem dolga ste privolili, naknadno pa se je izkazalo, da je prevzemnik dolga prezadolžen in vam dolga ne bo poplačal, prvotnega dolžnika pa ne morete terjati, ker je s prevzemom dolga prost svoje obveznosti. Kaj lahko storite v takšnem primeru? 

Prevzem dolga učinkuje tako, da je nasproti upniku prvotni dolžnik prost svoje obveznosti, upniku pa sedaj za izpolnitev odgovarja prevzemnik dolga.  

Pod določenimi pogoji pa je kljub prevzemu dolga, poleg prevzemnika, za izpolnitev dolga še vedno odgovoren tudi prvotni dolžnik, in sicer, če je bil ob privolitvi upnika v prevzem dolga, prevzemnik prezadolžen in če upnik za njegovo prezadolženost ni vedel ali ne bi mogel vedeti. 

V tem primeru bo imela namreč pogodba o prevzemu dolga učinek pogodbe o pristopu k dolgu, kar pomeni, da sta zavezanca za izpolnitev tako prevzemnik kot tudi prvotni dolžnik, upnik pa lahko izterja dolg od kateregakoli od njiju.  

Vendar pa vse navedeno ne velja v primeru, če prevzemnik ni bil prezadolžen ob privolitvi upnika v prevzem dolga, temveč je njegova prezadolženost nastopila šele kasneje. V tem primeru upnik dolga ne more izterjati od prvotnega dolžnika, ker je ta prost svoje obveznosti, prav tako pa ne od prevzemnika, ker le-ta nima sredstev za poplačilo. Upnik se bi v tem primeru lahko zavaroval tako, da bi v pogodbo o prevzemu dolga dodal še določbo, da prvotni dolžnik tudi po prevzemu dolga še naprej ostane zavezan za primer, če prevzemnik dolga ne bi izpolnil, kar je vsekakor priporočljiva določba pri tovrstnih dogovorih. 
 
PRAVNI VIR:
Obligacijski zakonik
(UL RS 83/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *