Pridobitev dovoljenja za proizvodnjo, promet in uporabo nevarnih kemikalij

Avtor: | Objava: 10.10.2003Podjetnike seznanjamo z novim pravilnikom, ki ureja postopek za pridobitev dovoljenja za proizvodnjo, uporabo oz. promet z nevarnimi kemikalijami.

Vsakdo, ki želi proizvajati, prodajati ali uporabljati nevarne kemikalije, mora za to pridobiti posebno dovoljenje Urada republike Slovenije za kemikalije.
 
Za pridobitev stalnega dovoljenja je potrebno:
- zaprositi za to dovoljenje na posebnem obrazcu,
- priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od dveh mesecev
- priložiti izjavo prosilca, da je določil svetovalca za kemikalije, ki izpolnjuje vse predpisane pogoje.

Za pridobitev enkratnega dovoljenja lahko prosilec zaprosi, pod naslednjimi pogoji:
- gre za enkratno proizvodnjo ali promet omejene količine nevarne kemikalije,
- ta kemikalija je namenjena omejenemu številu poklicnih končnih uporabnikov
- končni uporabniki bodo to kemikalijo uporabljali v točno določen namen,
- količina take kemikalije je obrazložena in skladna z namenom predvidene uporabe.

Za pridobitev enkratnega dovoljenja pa mora prosilec obrazcu, poleg izpiska iz registra ter izjave o določitvi svetovalca, priložiti še izpolnjeno sporočilo o kemikaliji, kot ga zahtevajo veljavni predpisi.

VELJAVNOST:
Od 25.10.2003.
 
PRAVNI VIR:
Pravilnik o postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T)
(UL RS 97/2003)
Zakon o kemikalijah (UL RS 36/99, 11/2001, 65/2003) 

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *