Pridobitev dovoljenja za razvoj, raziskave in uporabo fitofarmacevtskih sredstev

Avtor: | Objava: 10.05.2003Vsi, ki želite pridobiti dovoljenje za raziskave in razvoj fitofarmacevtskih sredstev, za razširitev uporabe ali za izjemno uporabo fitofarmacevtskega sredstva, morate na posebnem obrazcu vložiti zahtevek za izdajo dovoljenja pri Upravi RS za varstvo rastlin in semenarstvo. Zahtevku je treba predložiti tudi predpisano dokumentacijo.

Dovoljenje za raziskave in razvoj se izda za največ dve leti, na predlog imetnika pa se lahko veljavnost dovoljenja podaljša, če za podaljšanje obstajajo utemeljeni razlogi.

Izjemno dovoljenje se lahko izda v primeru, če pride do nenadnega izbruha škodljivega organizma, za katerega v Republiki Sloveniji ni registriranega ustreznega fitofarmacevtskega sredstva.
 
Dovoljenje za razširitev uporabe se lahko izda v primeru, če imetnik registracije ne spremeni registracije. Razširitev uporabe se lahko dovoli na predlog zainteresiranega vlagatelja, lahko pa tudi po uradni dolžnosti.
 
VELJAVNOST:
Od 24.4.2003.
 
PRAVNI VIR:
Pravilnik o dovoljenjih za fitofarmacevtska sredstva (UL RS 36/2003)
Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (UL RS 11/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *