Pridobitev licence za prevoze znotraj Evropske skupnosti

Avtor: | Objava: 10.11.2003Prevoznike, ki opravljajo prevoza znotraj držav Evropske skupnosti, obveščamo o dopolnjenem pravilniku, ki določa način pridobitve licence za prevoze na tem območju.  

Oseba, ki želi pridobiti licenco za opravljanje prevozov znotraj Evropske skupnosti (licenco skupnosti) mora za pridobitev te licence vložiti vlogo ne glede na to, ali že ima licenco za opravljanje prevozov ali ne.  

1. Prevoznik že ima licenco za prevoze na območju Evropske skupnosti. 

V primeru, da prevoznik že ima licenco, izdajatelj licence ne bo ponovno preverjal izpolnjevanja pogojev za pridobitev licence. Nova licenca skupnosti se bo prevozniku izdala na podlagi vloge, ki vsebuje le:
- ime prevoznika,
- številko licence, ki jo že ima ter
- navedbo vrste prevozov, za katere želi licenco skupnosti.  

Na ta način izdana licenca skupnosti bo veljala toliko časa, kot licenca, ki jo prevoznik že ima. Za obnovitev tako izdane licence skupnosti mora prevoznik vložiti vlogo, kot jo predpisuje Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu, ter izkazati izpolnjevanje vseh pogojev, ki so potrebni za izdajo licence. 

2. Prevoznik še nima licence za prevoze na območju Evropske skupnosti. 

Če prevoznik nima licence, mora vložiti vlogo, kot jo predpisuje Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu. Izdajatelj licence bo nato preveril, ali oseba izpolnjuje pogoje za izdajo licence, ter ji ob izpolnjevanju vseh pogojev izdal licenco skupnosti z veljavnostjo petih let.  

VELJAVNOST:
Od 8.11.2003. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu
(UL RS 108/2003)
Zakon o prevozih v cestnem prometu (UL RS 59/2001, 76/2003) 

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *