Pridobitev obrtnega dovoljenja

Avtor: | Objava: 05.03.2004Zakon o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona prinaša nekatere novosti, zanimive predvsem za tiste, ki bi želeli opravljati obrtno dejavnost ali so v fazi pridobivanja obrtnega dovoljenja.
 
Do sedaj je veljalo, da je oseba lahko pridobila obrtno dovoljenje, če je imela mojstrski naziv in če je predložila dokazila o izpolnjevanju predpisanih minimalnih pogojev za opravljanje dejavnosti (tehnični pogoji, sanitarno-zdravstveni pogoji, pogoji glede zunanjih površin).

Po novi ureditvi pa obrtno dovoljenje lahko pridobite, če izpolnjujete enega od naštetih pogojev:
1. Imate mojstrski naziv.
2. Imate najmanj višjo strokovno izobrazbo ustrezne smeri in najmanj tri leta delovnih izkušenj.
3. Ste šest let zaporedoma opravljali dejavnost iz seznama obrtnih dejavnosti kot samozaposlena oseba ali poslovodni delavec.
4. Ste tri leta zaporedoma opravljali dejavnost iz seznama obrtnih dejavnosti kot samozaposlena oseba ali poslovodni delavec in dokažete, da ste se predhodno vsaj tri leta usposabljali za to dejavnost.
5. Ste tri leta zaporedoma opravljali dejavnost iz seznama obrtnih dejavnosti kot samozaposlena oseba ali poslovodni delavec in dokažete, da ste dejavnost opravljali najmanj pet let kot zaposlena oseba.
6. Ste pet let zaporedoma opravljali dejavnost iz seznama obrtnih dejavnosti kot poslovodni delavec, pri čemer ste bili vsaj tri leta na strokovnih položajih, in dokažete, da ste opravili vsaj triletno predhodno usposabljanje za to dejavnost. 

VELJAVNOST:
Od 13.3.2004. 

PRAVNI VIR:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona (UL RS 18/2004)
Obrtni zakon (UL RS 50/94, 36/2000, 61/2000, 42/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *