Pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za naprave, ki onesnažujejo okolje

Avtor: | Objava: 22.09.2004Izvajalce dejavnosti in upravljalce naprav, ki onesnažujejo okolje, opozarjamo na Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.  

V skladu z določbami Zakona o varstvu okolja, mora upravljalec naprave, katere delovanje lahko povzroči večje onesnaževanje okolja, za obratovanje te naprave ali za večje spremembe v njenem obratovanju, pridobiti posebno okoljevarstveno dovoljenje. Katere so te naprave ter dejavnosti, ki v večji meri onesnažujejo okolje, pa izrecno našteva omenjena Uredba. 

Za dovoljenje je potrebno zaprositi pri Ministrstvu za okolje in prostor na posebnem obrazcu. V prošnji je potrebno navesti predvsem naslednje podatke:
- podatke o upravljalcu,
- podatke o napravi,
- okoljske značilnosti kraja naprave oz. obrata,
- podatke o ukrepih in tehnikah za preprečevanje ali zmanjševanje onesnaževanja okolja in nastajanja odpadkov,
- prikaz skladnosti naprave z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami,
- opis nevarnosti in tveganj za okolje ter opis ukrepov za preprečevanje nesreč,
- opis ukrepov za vzpostavitev zadovoljivega stanja okolja po dokončnem prenehanju obratovanja naprave,
- opis sistema ravnanja z okoljem,
- podatke o emisiji toplogrednih plinov, če gre za tovrstno napravo,
- podatke o obratovalnem monitoringu za napravo. 

Upravljalci že obstoječih naprav morajo te naprave prijaviti Ministrstvu za okolje in prostor najkasneje do 30.4.2004. Vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja pa morajo vložiti do 31.10.2006.  

Denarna kazen je predvidena za vse, ki naprave ne prijavijo v danem roku:
- od 10.000.000 do 30.000.000 SIT za pravne osebe
- od 5.000.000 do 15.000.000 SIT za samostojne podjetnike in kmete. 

VELJAVNOST:
Od 18.9.2004. 

PRAVNI VIR:
Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (UL RS 97/2004)
Zakon o varstvu okolja (UL RS 41/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *