Pridobitev podpore za promocijo vina

Avtor: | Objava: 10.05.2002



Uredba določa dolžnost pridelovalcev vina, ki so vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina, da kmetijskemu ministru predložijo najmanj triletni program promocije vina, ki je osnova za pridobitev podbore za promocijo vina. Ta program lahko dopolnjujejo le enkrat letno.
 
Program promocije mora obsegati:
- Predvidene količine in vrste pridelkov, namenjenih izvozu in določitev ciljnih trgov ter način prodaje
- Predviden učinek promocije vina
- Predviden stroškovno ovrednoten program promocije vina po posameznih aktivnostih in letih trajanja programa.
 
Pred vložitvijo vloge za pridobitev podpore za promocijo vina, mora pridelovalec pridobiti odločbo o programu promocije vina, ki ga potrdi minister. Vlogo se pošlje v obliki zahtevka na obrazcu 'Poročilo o programu promocije vina'. Vsa dejanska dokazila o stroških za promocijo vina je treba hraniti še najmanj pet let po pridobitvi podpore.
 
VELJAVNOST
Od 18.05.2002 dalje.
 
PRAVNI VIR
Pravilnik o vsebini programov promocije vina in o načinu pridobitve podpore za promocijo vina (UL RS 43/2002)
Uredba o ureditvi trga za vinskim grozdjem, moštom in vinom (UL RS 34/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *