Pridobitev pravice do opravljanja obrti podobne dejavnosti

Avtor: | Objava: 05.03.2004Podjetnike, ki bi se želeli ukvarjati z dejavnostjo, ki spada med »obrti podobne dejavnosti«, seznanjamo s spremembo glede pridobitve pravice do opravljanja tovrstnih dejavnosti, ki jih prinaša nov Zakon o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona.  

Do sedaj je veljalo, da se pravica do opravljanja obrti podobne dejavnosti pridobi tako kot pravica do opravljanja obrti - to je na podlagi obrtnega dovoljenja in vpisa v obrtni register.  

Novela Obrtnega zakona pa določa, da se pravica do opravljanja obrti podobne dejavnosti pridobi že s samim vpisom v obrtni register.  

Vpis v obrtni register opravi po uradni dolžnosti Obrtna zbornica Slovenije in sicer po tem, ko prejme obvestilo upravljalca poslovnega registra o vpisu v poslovni register.  

Upravljalec mora Obrtno zbornico o vpisu obvestiti najkasneje v roku 5 dni po vpisu, nato pa Obrtna zbornica izda sklep o vpisu v obrtni register. 
 
VELJAVNOST:
Od 13.3.2004. 

PRAVNI VIR
:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona
(UL RS 18/2004)
Obrtni zakon (UL RS 50/94, 36/2000, 61/2000, 42/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *