Pridobivanje podatkov o javnih naročilih

Avtor: | Objava: 10.10.2003Za poslovanje podjetij so informacije, ki jih pridobivajo s strani državnih organov, pogosto izjemno pomembne. Še posebej to velja za podatke o javnih naročilih. Slednje je sicer mogoče slediti v Uradnem listu (če ne gre za javna naročila male vrednosti), vendar bo po novem mogoče te informacije pridobivati tudi na spletnih straneh državnih organov oziroma tistih oseb, ki so dolžni naročila oddajati po pravilih Zakona o javnih naročilih.  

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja je namreč določil, da morajo zavezanci po tem zakonu (vsi državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava) v svetovni splet posredovati podatke v zvezi z javnimi naročili, in sicer:
- vse objave ter
- razpisno dokumentacijo v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila.  

Tak sistem bo pomenil za ponudnike veliko prednost:
 
1. Ponudniki ne boste več odvisni samo od precej skopih objav v Uradnem listu.
 
2. Po elektronski poti (in predvidoma brez plačila) boste lahko pogledali v razpisno dokumentacijo in tako imeli neposreden vpogled v celotno vsebino javnega naročila.

3. Dodatno prednost pa bo sistem objave na internetu pomenil tudi, če bodo na spletu javni razpisi male vrednosti (do 8 milijonov tolarjev za naročilo blaga in storitev oziroma do 15 milijonov tolarjev za javna naročila gradnje). Te informacije doslej praviloma niso bile na voljo javnosti, pač pa so jih (glede na interne pravilnike o javnih naročilih male vrednosti) naročniki posredovali le nekaj ponudnikom.  

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, ki je začel veljati marca 2003, pa potrebuje še izvedbeni predpis vlade, ki bo natančno določal način posredovanja informacij v svetovni splet. Čeprav bi moral biti ta podzakonski akt sprejet že julija, v tem trenutku še ni sprejet.

PRAVNI VIR:
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
(UL RS 24/2003)
Zakon o javnih naročilih (UL RS 39/2000)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *