Priglasitev dobaviteljev kozmetičnih proizvodov Uradu za kemikalije

Avtor: | Objava: 10.11.2003Dobavitelje kozmetičnih proizvodov obveščamo o novem pravilniku, ki določa obvezno priglasitev dobaviteljev kozmetičnih proizvodov ter način sporočanja o novih kozmetičnih proizvodih pred prvim dajanjem v promet. 

Dobavitelji kozmetičnih proizvodov morajo svojo dejavnost priglasiti pri Uradu Republike Slovenije za kemikalije. 

Vlogo za priglasitev morajo oddati na posebnem obrazcu in mu priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 2 mesecev. Iz izpiska mora biti razvidno, da je dobavitelj registriran za opravljanje dejavnosti ter da ima sedež v Republiki Sloveniji. Namesto izpiska iz sodnega registra lahko vlagatelj predloži tudi kakšno drugo dokazilo, iz katerega bo razviden tako podatek o sedežu podjetja, kot tudi podatek o registraciji podjetja za opravljanje te dejavnosti. 

VELJAVNOST:
Od 26.11.2003. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o obrazcu za priglasitev dobaviteljev kozmetičnih proizvodov in načinu sporočanja o novih kozmetičnih proizvodih pred prvim dajanjem  v promet (UL RS 114/2003)Zakon o kozmetičnih proizvodih (UL RS 66/2000, 65/2003)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *