Prijava študenta ali dijaka na delovnem mestu

Avtor: | Objava: 05.08.2004Vse, ki zaposlujete dijake ali študente na podlagi napotnice, seznanjamo z zadnjimi spremembami na tem področju, ki jih prinaša Zakon o spremembi in dopolnitvah zakona o dohodnini.  

Delodajalec, ki zaposli dijaka ali študenta na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom ali študentom, mora o tem, s predložitvijo napotnice, obvestiti Davčno upravo Republike Slovenije in Inšpektorat Republike Slovenije za delo najpozneje na dan začetka dela.  

Napotnica mora poleg podatkov, predpisanih z drugimi predpisi, vsebovati tudi davčno številko delodajalca, študenta ali dijaka in pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom ali študentom. 

Akontacija dohodnine od dohodka
rezidenta za opravljeno začasno ali občasno delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom, se izračuna in plača od davčne osnove po stopnji 12,5%, če posamezen dohodek ne presega 74.000 tolarjev. 

VELJAVNOST:
Od 24.8.2004, uporabljati se začne s 1.1.2005. 

PRAVNI VIR:
Zakon o spremembi in dopolnitvah zakona o dohodnini (UL RS 80/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *