Prijavljanje novih cen za komunalne storitve

Avtor: | Objava: 10.05.2003Ponudniki komunalnih storitev morajo vsako povišanje cen svojih storitev predhodno prijaviti Ministrstvu za gospodarstvo. Brez prijave cen svojih storitev ne smejo povišati.

Navedena določba se nanaša na vse pravne ali fizične osebe, ki opravljajo katero od naslednjih dejavnosti:
- zbiranje, čiščenje in distribucija vode (41.000),
- ravnanje z odplakami (90.010),
- zbiranje in odvoz odpadkov (90.021),
- dejavnosti deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov (90.022).

Uredba določa zgornjo mejo povišanja cen - povišanje namreč ne sme preseči skupnega povišanja cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v času od januarja 2002 do meseca vložitve predhodne prijave.

Večje povišanje je možno le, če ponudnik cene poviša iz naslednjih razlogov:
- ker so se mu povečali stroški zaradi doseganja predpisanih standardov,
- ker so se mu povečali stroški odstranjevanja trdnih odpadkov, ker dejavnosti ne opravlja več sam, temveč jo je prenesel na drugega izvajalca.

VELJAVNOST:
Od 10.5.2003.

PRAVNI VIR:
Uredba o predhodni prijavi cen komunalnih storitev
(UL RS 43/2003)
Zakon o kontroli cen (UL RS 63/99)
Uredba o o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (UL RS 80/2000)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *