Pripravništvo

Avtor: Svetko Praštalo | Objava: 03.04.2008Kakšna je razlika, če novega sodelavca zaposlimo kot pripravnika za eno leto ali če ga zaposlimo za določen čas enega leta? 

Če gre za delavca, ki ga je za samostojno opravljanje dela treba ustrezno usposobiti ali izpopolniti njegova znanja, je razlika zlasti v pravni podlagi za zaposlitev.  

Delavca lahko zaposlimo kot pripravnika, če je tako določeno s posebnim zakonom (na primer s področja zdravstva) ali s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti v skladu z določbo 120. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 42/02 in 103/07), v nadaljevanju: ZDR. Podlago za zaposlovanje pripravnikov v smislu 120. člena ZDR vsebuje večina kolektivnih pogodb, sklenjenih po uveljavitvi ZDR. Istega delavca lahko zaposlimo za določen čas tudi na podlagi sedme alineje 1. odstavka 52. člena ZDR.  

V obeh primerih je možno in potrebno izdelati ustrezen program usposabljanja delavca, določiti osebo, ki bo usposabljanje spremljala, ter opredeliti način ocene usposabljanja.  

V skladu s spremenjenim 140. členom ZDR ima pripravnik oziroma delavec, ki se usposablja oziroma uvaja v delo, pravico do osnovne plače najmanj v višini 70 odstotkov osnovne plače, ki bi jo prejel kot delavec na delovnem mestu oziroma pri vrsti dela, za katero se usposablja. Ne sme pa ta biti nižja od minimalne plače, določene z zakonom.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *