Priznavanje izobrazbe, pridobljene v tujini

Avtor: | Objava: 03.08.2004Vse, ki so se izobraževali v tujini in tam pridobili določeno spričevalo, seznanjamo z nekaterimi določbami Zakona o priznavanju in vrednotenju izobraževanja.  

Osebe, ki so se izobraževale v tujini in tam pridobile spričevalo, diplomo ali strokovni oz. znanstveni naslov, lahko zaprosijo za priznanje tujega izobraževanja v Republiki Sloveniji.
Če oseba zahteva priznanje v tujini pridobljene izobrazbe zaradi zaposlitve v RS, mora vložiti poseben zahtevek pri Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije.  

Zahtevku je potrebno predložiti tudi dokumentacijo, ki izkazuje pridobljeno izobrazbo predlagatelja.  

Ministrstvo na podlagi zahtevka ter predložene dokumentacije v dveh mesecih od prejema popolne vloge izda odločbo, s katero odloči o priznanju tujega izobraževanja. Če gre za priznanje v tujini pridobljenega strokovnega ali znanstvenega naslova,  mora ministrstvo pred izdajo odločbe pridobiti mnenje vsaj enega od visokošolskih zavodov v RS, ki izvaja primerljiv študijski program.  

Natančnejše določbe o tem, kakšno dokumentacijo je potrebno v postopku priznavanja tuje izobrazbe pridobiti, bo vseboval pravilnik, ki trenutno še ni izdan, ministrstvo pa ga je dolžno izdati v roku 6 mesecev od dne, ko je stopil v veljavo Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja. 
 
VELJAVNOST:
Od 20.7.2004, uporabljati se začne 5.1.2005. 
 
PRAVNI VIR:
Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja
(UL RS 73/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *