Prodaja blaga z napako ali pred iztekom roka uporabnosti

Avtor: | Objava: 04.05.2004Trgovce pogosto pesti problem blaga z napako oz. predvsem v živilskih trgovinah blago, ki mu bo potekel rok trajanja. Najpogosteje se tovrstno blago odproda po nižji ceni. Kako morate ravnati v primeru prodaje blaga z napako ali blaga pred iztekom roka trajanja?  

Razprodaje morajo biti po izrecni določbi Zakona o varstvu potrošnikov objavljene na »krajevno običajen način«. Krajevno običajen način bo potrebno ugotavljati v vsakem konkretnem primeru, upoštevaje pri tem tudi vrsto razprodaje, saj nedvomno obstoji razlika med praviloma obsežnejšimi sezonskimi razprodajami in priložnostnimi razprodajami zaradi poteka roka trajanja ali prodaje blaga z napako. 
 
V primeru, če prodajate blago z napako ali blago, ki mu bo v kratkem potekel rok uporabnosti, lahko takšno blago prodajate po znižanih cenah oz. na razprodaji, vendar morate za vsako od navedenih razprodaj upoštevati še nekatera dodatna pravila, ki jih navajamo v nadaljevanju.  
 
1) Blago z napako
- blago z napako je potrebno fizično ločiti od ostalega brezhibnega blaga in
- vidno opozoriti, da gre za prodajo blaga z napako;
- poleg tega morate označiti tudi vsak posamezen kos blaga, ki ima napako;
- navesti morate, kakšna je bila njegova cena pred znižanjem in kakšna je njegova znižana cena.  

2) Blago, ki mu bo v kratkem potekel rok uporabnosti

Blago, ki mu bo potekel rok uporabnosti je potrebno označiti na poseben način:
- navesti morate, kakšna je bila njegova cena pred znižanjem in kakšna je njegova znižana cena;
- izrecno je potrebno označiti rok uporabnosti blaga in tako kupca posebej opozoriti, kaj je razlog znižanja cene blaga. 

Če zakonskih določb o označevanju prodaje blaga z napako ali blaga pred iztekom roka uporabnosti ne boste upoštevali, vas lahko doleti denarna kazen, ki znaša za samostojne podjetnike 200.000,00 SIT, za pravne osebe pa 300.000,00 SIT. Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev, ki se izterja takoj na kraju prekrška, se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka. 
 
PRAVNI VIR:
Zakon o varstvu potrošnikov
(UL RS 14/2003)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *