Prodaja na obroke

Avtor: Boštjan J. Turk | Objava: 08.10.2014

Potrošniki so čedalje bolj naklonjeni kupovanju blaga in storitev na obroke, kar lepo dokazuje naraščanje števila imetnikov kreditnih kartic, še posebej tistih, ki potrošniku omogočajo nakupe na večje število obrokov (denimo na 12 ali celo na 24 mesecev).


Tisti podjetniki, ki so že ponotranjili preprost, a zelo moder poslovni rek, da je potrošnik vselej kralj, se že praviloma bolje znajdejo v zgoščeni konkurenci ponudbe številnih izdelkov in storitev kot tisti, ki še niso sprejeli tega nepisanega poslovnega pravila in so posledično do potrošnikov pretrdi in premalo fleksibilni. Tudi gospodarska situacija v Sloveniji in padanje kupne moči potrošnikov silita številne podjetnike, da iščejo vedno nove možnosti za uspešnejšo prodajo svojih izdelkov ali storitev. Eden izmed najprimernejših, k potrošniku usmerjenih ukrepov je vsekakor tudi širitev možnosti prodaje številnih izdelkov in storitev na obroke. Seveda pa morajo podjetniki paziti, da pri omogočanju možnosti plačevanja na obroke ne postanejo žrtve potrošnikove nelikvidnosti ali celo nepoštenosti pri izpolnjevanju njihovih obveznosti. V tem prispevku bomo zato opozorili na nekatere pomembne pravne vidike prodaje na obroke, ki bi jih moral poznati vsak podjetnik, ki se odloča za tovrstno obliko sklepanja kupoprodajnih pogodb.

 

Obvezne sestavine pogodbe

 

Zakon o varstvu potrošnikov, ki je zaradi načela specialnosti najrelevantnejši zakon, ki se uporablja v pravnih razmerjih med podjetniki na eni in potrošniki na drugi strani, pri obročnem odplačevanju določa, da se s pogodbo o prodaji blaga na obroke podjetje (prodajalec) zavezuje, da bo potrošniku izročilo določeno blago, še preden mu bo kupnina popolnoma izplačana, potrošnik pa se zavezuje, da ga bo odplačal v obrokih v določenih časovnih presledkih. Določbe zakona o varstvu potrošnikov, ki urejajo prodajo na obroke, se smiselno uporabljajo tudi za prodajo storitev, pogodba o prodaji na obroke pa mora biti obvezno sestavljena v pisni obliki.

 

V pogodbi morajo biti poleg blaga in njegove cene pri prodaji za gotovino navedeni tudi nekateri obvezni podatki. To so skupen znesek vseh obročnih odplačil, vštevši tudi tisto, kar je bilo plačano ob sklenitvi pogodbe, znesek posameznih obrokov, njihovo število ter njihovi roki. Prav tako morajo biti navedene tudi pravice, ki jih ima potrošnik na podlagi zakona o varstvu potrošnikov. Če ti podatki v pogodbi niso navedeni, jih lahko potrošnik vseeno uveljavlja ali pa tudi odstopi od pogodbe.

 

Podjetniki morajo vedeti, da lahko tisti potrošniki, ki so kupili določeno blago ali storitev na obroke, kadarkoli predčasno odplačajo ostanek dolžne kupnine, in to brez pogodbenih obresti, razen stroškov izdelave obračuna predčasnega odplačila kupnine. Vsako drugačno pogodbeno določilo bi bilo nično.

 


Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *