Prodaja nepremičnine nerezidenta preko posrednika

Avtor: | Objava: 15.03.2005Kot Slovenski ali tuji državljan stalno ali začasno prebivate v tujini, v Sloveniji pa imate nepremičnino, ki jo želite prodati. Ali morate v ta namen priti v Slovenijo?  

Lastnik nepremičnine v Sloveniji, ki živi v tujini, lahko nepremičnino proda preko pooblaščenca. Pri tem je potrebno podati pooblaščencu overjeno pooblastilo, s katerim se mu dovoli prodaja imetja v svojem imenu oziroma s katerim se mu dovoli, da opravi vse posle, povezane s prodajo nepremičnine.  
 
Če slovenski državljan prebiva v tujini, se lahko takšno pooblastilo overi na slovenskem veleposlaništvu v državi, kjer posameznik trenutno prebiva oziroma ima stalno prebivališče. 
 
Tuji državljan lahko svoj podpis na pooblastilu overi v skladu s predpisi države, v kateri prebiva, ponavadi to storitev izvajajo notarji ali sodišča. Poleg tega pa mora overitev podpisa narediti še slovensko ministrstvo za zunanje zadeve oziroma slovensko diplomatsko ali konzularno predstavništvo, pri čemer so izjeme države članice Haaške konvencije o odpravi potrebe legalizacije tujih javnih listin (UL FLRJ-MP, št. 10/92). 

Posameznik, ki proda nepremičnino, je zavezan plačati tudi davek na dobiček iz kapitala (če je ta ustvarjen) in sicer to velja tako za slovenskega kot za tujega državljana. 

Prodajalec nepremičnine je v roku 15 dni od prodaje nepremičnine dolžan davčnemu uradu, na območju katerega leži nepremičnina, vložiti napoved za odmero akontacije dohodnine od dobička iz kapitala. Davčni organ v roku 30 dni izda odločbo o višini akontacije dohodnine, ki se po dohodninskem zakonu nerezidentu šteje za dokončni davek. 

Pooblaščenec lahko na podlagi ustreznega pooblastila uredi tudi vse davčne obveznosti. 
 
PRAVNI VIR:
Zakon o overitvi listin v mednarodnem prometu
(UL RS 64/2001)
Zakon o davku na promet nepremičnin (UL RS 57/99, 67/2002)
Zakon o dohodnini
(UL RS 54/2004, 56/2004, 62/2004, 63/2004, 80/2004, 139/2004)
Zakon o davčnem postopku (UL RS 54/2004, 57/2004, 109/2004, 128/2004, 139/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *