Prodaja stanovanj pred dokončanjem stanovanjske zgradbe glede na nov Stanovanjski zakon

Avtor: | Objava: 10.08.2003Graditelje, lastnike in najemnike stanovanj opozarjamo na novo sprejeti Stanovanjski zakon, ki prinaša nekaj novosti.
 
Novi Stanovanjski zakon med drugim omogoča investitorjem, da začnejo s prodajo posameznih delov stanovanjske stavbe, še preden je stavba dokončana.
 
Če pri takšni prodaji investitor zahteva, da kupec še pred vpisom etažne lastnine v zemljiško knjigo plača več kot 10% kupnine, mora kupcu zagotoviti eno od sledečih možnosti:
- kupec se lahko vpiše v zemljiško knjigo kot solastnik na zemljišču v deležu, ki odgovarja njegovemu solastninskemu deležu na skupnih prostorih stavbe, ali pa
- kupcu da bančno garancijo za vračilo kupnine v primeru, če se kupec ne more vpisati kot lastnik posameznega dela stavbe, ki ga je kupil, ali v primeru, če se pogodba razdre zaradi investitorjeve zamude pri gradnji.
 
Kupcu mora investitor omogočiti vpis solastninske pravice na zemljišču ali lastninske pravice na posameznem delu stavbe tako, da kupčeva lastninska pravica ni z ničemer obremenjena.
 
VELJAVNOST:
Od 16.10.2003
 
PRAVNI VIR:
Stanovanjski zakon (UL RS 69/2003)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *