Prokurist pri samostojnem podjetniku

Avtor: | Objava: 20.02.2004Če je obseg poslovanja pri samostojnem podjetniku velik, bo seveda tudi samostojen podjetnik prisiljen imenovati osebe, ki bodo lahko sklepale posle v imenu in za račun samostojnega podjetnika. Podjetnik tako lahko pooblašča zaposlene ali tretje osebe, ki pri njem niti niso zaposlene. Lahko pa imenuje tudi prokurista. 

Obseg pooblastil prokurista je jasno določen. Tako bo imel prokurist pri samostojnem podjetniku pooblastilo za opravljanje vseh dejanj, ki spadajo v dejavnost samostojnega podjetnika, razen za odsvajanje in obremenjevanje nepremičnin, podjetnik pa ga lahko izrecno pooblasti tudi za ta dejanja. Seveda pa ima podjetnik možnost tudi, da prokuristova pooblastila interno omeji in ga pooblasti le za opravljanje določenih dejanj. Vendar je treba poudariti, da take omejitve nasprotji tretjim osebam nimajo nikakršnih učinkov. Če bo torej prokurist, ki so mu pooblastila interno omejena, sklepal posle s tretjimi osebami v tistem delu, kjer so mu pooblastila omejena, bo njegova zaveza za samostojenga podjetnika pravno veljavna! 

PRAVNI VIR:
Zakon o gospodarskih družbah (UL RS 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99, 54/99, 36/2000, 45/2001, 59/2001, 50/2002, 93/2002 )

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *