Prosta trgovina s kmetijskimi in živilskimi izdelki z Republiko Hrvaško

Avtor: | Objava: 10.03.2003Uvoznike kmetijskih in živilskih izdelkov iz območja Hrvaške seznanjamo z novo Uredbo o izvajanju Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini ter o začasni uporabi Dodatnih protokolov št. 11 in 12, ki odslej velja tudi za Hrvaško.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike Hrvaške, ki so navedeni v naslednjih prilogah k tej uredbi, velja:
- 37 - pri uvozu v Republiko Slovenijo se uporablja carinska stopnja "prosto"; posebna uvozna dajatev se ne plačuje.
- 38 - pri uvozu v Republiko Slovenijo se plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah, določenih v tej prilogi; posebna uvozna dajatev se ne plačuje.
- 39 - pri uvozu v Republiko Slovenijo se plačuje uvozna dajatev po stopnjah, določenih v prilogi 39; ta uvozna dajatev predstavlja seštevek znižane carinske stopnje in znižane posebne uvozne dajatve, izražene v odstotku, v skladu s Sporazumom o pristopu Hrvaške k CEFTA.
- 40 in 41 - pri uvozu v Republiko Slovenijo se plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah oziroma stopnji "prosto" in v okviru carinskih kvot, določenih v teh prilogah; posebna uvozna dajatev se ne plačuje.

Pri uveljavljanju preferencialne carinske obravnave pri uvozu blaga iz Republike Hrvaške, kot je navedena zgoraj, je treba carinskemu organu poleg drugih dokumentov predložiti tudi dokazilo o poreklu blaga, ki je izdano ali dano v državi izvoza v skladu s preferencialnimi pravili o poreklu blaga, določenimi v Protokolu 7a k Sporazumu o pristopu Republike Hrvaške k CEFTA.

VELJAVNOST:
Od 7.3.2003.
PRAVNI VIR:
Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA) ter začasni uporabi Dodatnega protokola št. 11 k CEFTA in Dodatnega protokola št. 12 k CEFTA (UL RS 23/2003)Sporazum o pristopu Republike Slovenije k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini ter Dodatni protokoli št. 4, 5, 6, 17, 21, 26, 31

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *