Ravnanje s kuhinjskimi odpadki v gostinstvu

Avtor: | Objava: 23.04.2004Gostince seznanjamo s Pravilnikom o ravnanju z organskimi kuhinjskimi odpadki, ki določa, kako mora povzročitelj kuhinjskih odpadkov iz gostinstva (v nadaljevanju: gostinec) ravnati z odpadki iz kuhinje. 

Gostinec mora zagotoviti, da se kuhinjski odpadki, nastali pri pripravi obrokov, in ostanki hrane, zbirajo ločeno od drugih odpadkov in se začasno shranjujejo v skladu s prepisi, ki urejajo higieno živil, nato pa jih mora oddati zbiralcu kuhinjskih odpadkov.

Predvsem za gostince, ki se ukvarjajo s t.i. cateringom
, je pomembna določba, da se je potrebno z osebo, kateri dostavljate obroke, najkasneje ob dostavi obrokov dogovoriti glede prevzema odpadkov. Ob tem mora povzročitelj odpadkov zagotoviti, da se obroki in odpadki ne prevažajo v istih vozilih. 

Gostinec mora poleg tega izdelati načrt ravnanja s kuhinjskimi odpadki, iz katerega so razvidni podatki:
- o odpadkih, ki nastajajo pri pripravi obrokov in o ostankih hrane po zaužitju obrokov,
- o prevzemanju kuhinjskih odpadkov od naročnikov obrokov,
- o namestitvi posod in zabojnikov za začasno shranjevanje kuhinjskih odpadkov,
- o najdaljšem času shranjevanja odpadkov pred oddajo zbiralcu in - o oddaji odpadkov zbiralcu kuhinjskih odpadkov.  

Povzročitelj odpadkov mora odpadke oddajati zbiralcu kuhinjskih odpadkov in voditi tudi posebno evidenco o oddaji kuhinjskih odpadkov zbiralcu kuhinjskih odpadkov. Možno pa je, da tudi sam zagotovi oddajo odpadkov v neposredno predelavo. Tudi v tem primeru pa mora voditi ustrezno evidenco. 

Sankcije za nespoštovanje določb pravilnika sicer niso navedene, opravlja pa se inšpekcijski nadzor glede ravnanja s kuhinjskimi odpadki. 

Gostinci morajo uskladiti način ravnanja s kuhinjskimi odpadki do 31.12.2004, nekatere zahteve pa morajo izpolniti do 31.7.2004. Podrobnejše določbe so navedene v samem pravilniku.  

VELJAVNOST:
Od 30.4.2004.
 
PRAVNI VIR:
Pravilnik o ravnanju z organskimi kuhinjskimi odpadki (UL RS 37/2004)
Zakon o varstvu okolja (UL RS 32/93, 44/95, 1/96, 9/99, 56/99, 22/2000, 67/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *