Ravnanje s snovmi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča

Avtor: | Objava: 24.09.2004Za vse proizvajalce, uvoznike in izvoznike snovi, ki lahko povzročajo tanjšanje ozonskega plašča, je pomembna Uredba o ravnanju s snovmi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča. Ta uredba pomeni izvrševanje določb Uredbe Sveta ES št. 2037/2000, z dne 29.06.2000.  

Za izvrševanje uredbe je pristojno ministrstvo za okolje. Inšpekcijski nadzor nad izvrševanjem določb uredbe izvajajo inšpektorji, pristojni za okolje, carinski organi pa preverjajo ali nadzorovane snovi spremlja tudi ustrezna dokumentacija. 

Za nespoštovanje določb omenjene uredbe so predvidene visoke kazni, ki jih v nadaljevanju predstavljamo:
- Pravna oseba, ki presega predpisane obračunske ravni proizvodnje, ravna v nasprotju z Uredbo ali ne pridobi dovoljenja za izvoz nadzorovanih snovi, se kaznuje z globo od 25.000.000 do 30.000.000 SIT;
- Pravna oseba, ki ravna v nasprotju z določbami posameznih členov Uredbe, se kaznuje z globo od 10.000.000 do 15.000.000 SIT;
- Podjetnik posameznik, ki stori katerega od prekrškov, ki jih zajemata prejšnja dva odstavka, je kaznovan z globo od 10.000.000 do 30.000.000 SIT;
- Odgovorna oseba pravne osebe in samostojnega podjetnika, ki stori prekrške iz zgornjih odstavkov, se kaznuje z globo od 800.000 do 1.000.000 SIT;
- Posameznik, ki stori tak prekršek, se kaznuje z globo od 200.000 do 500.000 SIT. 

VELJAVNOST:
Od 18.9.2004. 
 
PRAVNI VIR:
Uredba o ravnanju s snovmi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča
(UL RS 101/2004)
Zakon o varstvu okolja  (UL RS 41/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *