Ravnanje z blagom, ki je pri uvozu oproščeno plačila ddv

Avtor: | Objava: 10.10.2002Zakon o DDV določa, da se pri sprostitvi uvoženega blaga v prost promet, določeno blago oprosti plačila DDV.

Pred potekom treh (3) let od dneva uvoza, blaga, ki je na tak način oproščeno plačila davka, ni dovoljeno odtujiti, dati v uporabo drugemu ali kako drugače uporabiti za druge namene, prav tako ga ni mogoče zastaviti ali posoditi.

V primeru, da blago odtujite, date v uporabo komu drugemu ali uporabite za druge namene, pred potekom tega roka, je potrebno plačati DDV, ki se obračuna po stopnji, ki velja na dan, ko se blago nenamensko uporabi ter na podlagi podatkov o davčni osnovi, ki jo ugotovi na ta dan pristojni carinski organ.

Obstaja pa možnost, da se to blago prenese na drugo osebo brez plačila DDV, vendar v takšnem primeru potrebujete soglasje pristojnega carinskega organa, hkrati pa je potrebno dokazati, da oseba, na katero se blago prenaša, izpolnjuje vse pogoje za oprostitev plačila DDV.

Pravilnik natančneje določa tudi blago, ki je oproščeno DDV.

VELJAVNOST:
Od 1.10.2002.

PRAVNI VIR:
Pravilnik o izvajanju 29. člena Zakona o DDV
(UL RS 83/2002)
Zakon o Davku na dodano vrednost (UL RS 89/98, 17/2001, 67/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *