Ravnanje z zalogami fitofarmacevtskih sredstev po prenehanju registracije

Avtor: | Objava: 10.06.2003Proizvajalce, prodajalce in uporabnike fitofarmacevtskih sredstev seznanjamo z določbami Pravilnika o ravnanju z zalogami fitofarmacevtskih sredstev po prenehanju registracije.

Če je bilo fitofarmacevtsko sredstvo dano v promet pred potekom veljavnosti odločbe o registraciji, lahko ostane v prometu do izteka roka uporabnosti, vendar največ 18 mesecev od prenehanja veljavnosti odločbe o registraciji.
 
Če se zaloge fitofarmacevtskega sredstva že nahajajo pri končnem uporabniku, se lahko porabijo do izteka roka uporabnosti, ne glede na to, koliko časa preteče od prenehanja veljavnosti odločbe o registraciji.

V vsakem primeru pa sta promet in poraba fitofarmacevtskih sredstev po poteku veljavnosti odločbe o registraciji dopustna le, če fitofarmacevtsko sredstvo ne pomeni bistveno večje nevarnosti za zdravje ljudi, živali in okolje, kot v času registracije.
 
VELJAVNOST:
Od 28.6.2003.

PRAVNI VIR:
Pravilnik o o ravnanju z zalogami fitofarmacevtskih sredstev po prenehanju registracije (UL RS 59/2003)
Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (UL RS 11/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *