Razlaga nejasno opredeljenih pogodbenih določil

Avtor: | Objava: 05.07.2004S poslovnim partnerjem ste sklenili pogodbo. V času pred sklenitvijo pogodbe - torej, ko ste se s poslovnim partnerjem še dogovarjali o vsebini pogodbenih obveznosti in pravic - sta bila oba enako prepričana, da natančno vesta, katere so vajine pravice in obveznosti. Poslovno razmerje z tem vašim poslovnim partnerjem je pričelo »škripati«, saj po vašem mnenju on ne izpolnjuje ene izmed obveznosti, za katero se je po vašem mnenju s pogodbo obvezal. Ko želite pogodbenega partnerja pozvati na izpolnitev obveznosti s sklicevanjem na pogodbo, ob branju le-te ugotovite, da je določilo, ki ureja ta del vajinega razmerja, sila nejasno, netočno, kontradiktorno, preširoko oz. dvoumno. Glede na to niste več prepričani, kaj lahko na podlagi tega določila pričakujete od vašega poslovnega partnerja. 

Obligacijski zakonik določa kot primarno pravilo pri razlagi pogodbenih določil, da se določila pogodbe uporabljajo tako, kot se glasijo. Pri sestavljanju pogodbe je iz tega razloga vedno potrebno paziti, da so izrazi, ki se uporabljajo, izbrani tako, da niso dvopomenski ali nejasni, saj natančnost pri sestavljanju pogodbe vnaša v vaše poslovno razmerje pravno varnost.  

V kolikor pa je pogodba nejasna oz. so nejasna posamezna njena določila je potrebno upoštevati predvsem skupen namen pogodbenikov (pravo voljo strank) in razlago, ki ustreza načelom obligacijskega prava.
 

Pri razlagi nejasnih pogodbenih določil je potrebno upoštevati naslednji pravili:
če je pogodba natisnjena po vnaprej natisnjeni vsebini ali je bila pogodba kako drugače pripravljena ali predlagana od ene pogodbene stranke, je treba nejasna določila razlagati v korist druge stranke,
nejasna določila v neodplačni pogodbi je potrebno razlagati v pomenu, da je manj težak za dolžnika, v odplačni pogodbi pa v takem smislu, da so vzajemne dajatve v pravičnem razmerju. 

Pogodbeni stranki lahko v pogodbi določita, da bo v primeru, če bi prišlo do nesoglasja glede pomena in namena pogodbenih določil, nekdo tretji dal razlago pogodbe oz. posameznim njenim določilom. 

PRAVNI VIR:
Obligacijski zakonik
(UL RS 83/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *