Razmejitev dejavnosti na obrti in obrti podobne dejavnosti

Avtor: | Objava: 12.11.2004Vlada je z Uredbo o določitvi obrtnih dejavnosti in mojstrskih nazivov ter obrti podobnih dejavnosti določila mojstrske nazive posameznikom, ki opravljajo obrtno dejavnost kot poklic, hkrati pa je določila dejavnosti, ki ne štejejo za obrtne, temveč obrti podobne dejavnosti. 

1. Obrtna dejavnost je dejavnost, za katero velja:
- posameznik obrtno dejavnost opravlja trajno,
- opravlja jo kot proizvodno ali storitveno dejavnost,
- deluje na podlagi individualnih naročil strank;
- dejavnost se opravlja le v majhnih serijah,
- uporablja se stroje, orodja in tehnične naprave, ki ne zajemajo avtomatizirane proizvodnje ali proizvodne za tekočim trakom.  

Posamezniki, ki opravljajo obrtno dejavnost, morajo imeti obrtno dovoljenje in biti vpisani v obrtni register pri Obrtni zbornici Slovenije. 

2. Obrti podobna dejavnost pa je dejavnost, ki je tradicionalno povezana z obrtjo in jo kot glavno dejavnost trajno opravljajo samostojni podjetniki ter majhne gospodarske družbe.  

Za majhne gospodarske družbe štejejo družbe, ki izpolnjujejo dve od sledečih predpostavk:
- v zadnjem poslovnem letu ne zaposlujejo več kot 50 zaposlenih in/ali
- imajo čisti prihodek od prodaje na leto manjši od 1.000.000.000 SIT in/ali
- velikost aktivnega premoženja družbe ne presega 500.000.000 SIT na leto.  

Za obrti podobno dejavnost ne moremo šteti dejavnosti, ki jo posamezniki opravljajo kot trgovci, finančni posredniki, na podlagi poslovanja z nepremičninami, kot pravni, davčni, podjetniški in tehniški svetovalci ter kot projektanti. Prav tako za opravljanje obrti podobne dejavnosti ne šteje opravljanje dejavnosti v zdravstvu, socialnem varstvu in dejavnosti prometa in zvez.  
 
Posamezniki, ki opravljajo obrti podobno dejavnost, za razliko od obrtnikov, ne potrebujejo obrtnega dovoljenja, je pa potreben vpis v obrtni register.  

VELJAVNOST:
Od 30.10.2004. 

PRAVNI VIR:
Uredba o določitvi obrtnih dejavnosti in mojstrskih nazivov ter obrti podobnih dejavnosti
(UL RS 117/2004)
Obrtni zakon (UL RS 50/94, 36/2000, 61/2000, 42/2002, 18/2004, 40/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *