Razmejitev in obdavčitev pridobitne ter nepridobitne dejavnosti

Avtor: Tatjana Dežman Markič | Objava: 08.09.2008

Kdaj je smiselno ustanoviti družbo za opravljanje nepridobitne dejavnosti? In kaj če ta družba kasneje ustvarja tudi pridobitne dohodke?Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, v nadaljevanju: ZDDPO - 2) v 9. členu ureja pravico, da so plačila davka od dohodkov oproščene pravne osebe, ki so ustanovljene za opravljanje nepridobitne dejavnosti. Zakon prav tako določa, da se pri določanju davčne osnove zavezanca,  ki je ustanovljen za opravljanje nepridobitne dejavnosti, prihodki iz opravljanja dejavnosti, ki ni pridobitna, ter dejanski ali sorazmerni stroški te dejavnosti izvzemajo iz davčne osnove. 

Pri izdelavi davčnega obračuna s strani zavezancev obstaja vrsta dilem pri razmejevanju nepridobitne in pridobitne dejavnosti, še zlasti pri tistih zavezancih, ki izvajajo koncesijsko dejavnosti, in v zasebnih javnih zavodih. 

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *