Razveljavitev izročilne pogodbe

Avtor: Boštjan J. Turk | Objava: 07.06.2010Pred letom dni sem hčeri z izročilno pogodbo podarila stanovanje. Ker se v zadnjem obdobju do mene grdo vede, me zanima, ali lahko pogodbo tudi prekličem?
 
Izročilno pogodbo lahko prekličete zaradi hude nehvaležnosti, če se po njeni sklenitvi potomec proti izročitelju ali njegovemu bližnjemu vede tako, da bi bilo po temeljnih moralnih načelih nepravično, da bi prejeto obdržal. Izročitelj lahko tako ravna tudi, če mu potomec ne plačuje preživnine, ali če ne poravna izročiteljevih dolgov, katerih poravnava mu je bila s pogodbo naložena.
 
Pri preklicu zaradi hude nehvaležnosti ima izročitelj pravico, da odstopi od pogodbe, kar stori tako, da izročilno pogodbo z enostransko izjavo volje razveže. Razlog za preklic pa je seveda neizpolnitev moralne obveznosti. Kršitev te obveznosti boste morali dokazati v postopku pred sodiščem, pri čemer je pomembno, da gre za hudo nehvaležnost in ne zgolj za kakšne manjše kaprice vaše hčere.
 
Kot primer lahko navedem, da boste izročilno pogodbo lahko razvezali, če vas denimo hči daljše obdobje ne obiskuje, ne skrbi za vas, vas pogosto žali, ne boste pa mogli take pogodbe razvezati, če vas je hči pri zadnjem prepiru nekoliko užalila, ali pa če vas v zadnjem tednu ni poklicala po telefonu in vas vprašala, ali kaj potrebujete.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *