Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi

Avtor: | Objava: 23.01.2004Delodajalci se pogosto soočate s problemom odpuščanja delavcev, s katerimi imate sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. Odpustitev takega delavca je lahko v praksi precej težavna. Delavca, s katerim ste sklenili pogodbo o zaposlitvi, sicer lahko odpustite, vendar morate upoštevati zakonsko predpisane pogoje in imeti utemeljen razlog. Kateri pa sploh so "utemeljeni razlogi", na podlagi katerih smete sprožiti postopek redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi? 

Zakon o delovnih razmerjih natančno določa odpovedne razloge, zaradi katerih delodajalec upravičeno odpusti delavca, s katerim je sklenil pogodbo o zaposlitvi. Ti razlogi so:

1. Poslovni razlog. Delodajalcu prenehajo potrebe po opravljanju določenega dela, pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi, zaradi ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških, strukturnih ali podobnih razlogov na strani delodajalca.

2. Razlog nesposobnosti. Delavec ne dosega pričakovanih delovnih rezultatov, ker dela ne opravlja pravočasno, strokovno in kvalitetno, ali ker ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dela, določenih z zakoni in izvršilnimi predpisi, izdanimi na podlagi zakona, zaradi česar tudi ne izpolnjuje oziroma ne more izpolnjevati pogodbenih ali drugih obveznosti iz delovnega razmerja.

3. Krivdni razlog. Delavec krši pogodbene obveznosti ali druge obveznosti iz delovnega razmerja. 

Kolikor je podan vsaj eden izmed teh razlogov delodajalec delavca lahko odpusti.
 

Ob naštetih razlogih pa mora delodajalec pri odpustitvi delavca paziti tudi na določbe posebnega pravnega varstva pred odpovedjo, ki velja za določene skupine ljudi (predstavniki delavcev, starejši delavci, starši, ...), določbe o odpovednih rokih, … 

PRAVNI VIR:
Zakon o delovnih razmerjih (UL RS 42/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *