Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih nepremičnin

Avtor: | Objava: 19.03.2004Podjetnike seznanjamo z novo uredbo, ki vzpostavlja register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin, ki ga bo vodila Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES).  

V register se bodo vpisovale premičnine, pri katerih ni mogoča zastava tako, da premičnino dobi v posest upnik, npr. zaloge, oprema, motorna vozila in prikolice, živali. Vpisali se bodo podatki o premičnini, o zastavitelju, o upniku, o dolžniku, o listinah, ki so podlaga za vpis, o rubežu, o zavarovani terjatvi in o javni dražbi. Navedeni podatki bodo javni in bo lahko vsakdo zahteval, da mu AJPES izda izpisek iz registra, ki bo vseboval te podatke. 

Vpis v register bodo lahko zahtevali le notarji, izvršitelji in drugi organi, za katere tako določa zakon, ne pa upniki neposredno. 

Podatki v registru naj bi bili vsakomur znani od začetka uradnih ur AJPES naslednjega delovnega dne po dnevu, ko je v registru vpisana plomba o zahtevi za vpis ali ko je vpis opravljen. 

Vpogled v register bo mogoč tudi preko spletne strani AJPES. 

VELJAVNOST:
Od 27.3.2004, uporabljati se začne z dnem vzpostavitve registra. 

PRAVNI VIR:
Uredba o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (UL RS 23/2004)
Stvarnopravni zakonik (UL RS 87/2002)
Zakon o izvršbi in zavarovanju (UL RS 51/98, 72/98, 89/99, 11/2001, 75/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *