Register pridelovalcev in predelovalcev oljk

Avtor: | Objava: 10.06.2003Pridelovalci in predelovalci oljk se morajo ravnati po novem Pravilniku o registru pridelovalcev oljk in registru predelovalcev oljk.
 
Pravilnik določa, da se morajo v register pridelovalcev oljk vpisati:
 
- vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki uporabljajo najmanj 0,1 ha oljčnikov ali posameznih oljk,
- vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki uporabljajo manj kot 0,1 ha oljčnikov, pa uveljavljajo kakršenkoli ukrep kmetijske politike.
 
V register predelovalcev oljk pa se morajo vpisati:

- vsi, ki predelujejo oljke in razpolagajo s kapacitetami za vlaganje oljk ali predelavo oljk v oljčno olje,
- vsi tisti, ki razpolagajo s kapacitetami za vlaganje oljk in letno vložijo vsaj 100 kg oljk, pridelanih v Republiki Sloveniji.
 
Postopek za vpis v register pridelovalcev oljk ali v register predelovalcev oljk se začne na podlagi pisne vloge zavezanca za vpis, ki jo mora zavezanec podati na posebnem obrazcu. Oba registra vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
 
VELJAVNOST:
Od 6.6.2003.
 
PRAVNI VIR:
Pravilnik o registru pridelovalcev oljk in registru predelovalcev oljk (UL RS 53/2003)
Zakon o kmetijstvu (UL RS 54/2000, 52/2002, 58/2002)
Zakon o varstvu osebnih podatkov (UL RS 59/99, 57/2001, 59/2001, 52/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *