Registracija fitofarmacevtskih sredstev

Avtor: | Objava: 10.05.2003Proizvajalce in uvoznike fitofarmacevtskih sredstev obveščamo, da je sprejet nov Pravilnik o načinu izpolnjevanja zahtevkov v zvezi z registracijo fitofarmacevtskih sredstev, ki ureja način izpolnjevanja zahtevkov za novo registracijo, spremembo, podaljšanje ali razširitev registracije ter za začasno registracijo fitofarmacevtskih sredstev.

Zahtevek za registracijo se lahko vloži na posebnem obrazcu pri Upravi RS za varstvo rastlin in semenarstvo, prijavi pa je potrebno predložiti vso dokumentacijo, ki jo za registracijo zahteva veljavna zakonodaja.

Če gre le za manjše spremembe, predlagatelju ni potrebno izpolnjevati obrazca in prilagati celotne dokumentacije, temveč zadostuje, da Upravo RS za varstvo rastlin in semenarstvo pisno obvesti o spremembi. V obvestilu je potrebno obrazložiti, zakaj predlagatelj meni, da gre le za manjše spremembe, ter priložiti ustrezna dokazila. Če uprava meni, da je potrebna sprememba registracije, predlagatelja pozove, da predloži obrazec in dokumentacijo v skladu z določili tega pravilnika.

VELJAVNOST:
Od 24.4.2003.
 
PRAVNI VIR:
Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (UL RS 11/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *